Thomas Ingeman Hansen, tilbudskoordinator
Ansat i Skjøde siden 2011

Der er fuld fart på, der er noget at se til hele tiden, og to dage er aldrig ens. Skjøde er en arbejdsplads med god energi blandt kollegaerne, hvor der er fokus på uddelegering af ansvarsområder. Vi laver alle det, vi er bedst til. Det er meget inspirerende at være en del af en virksomhed i vækst.

Til dagligt sidder jeg i salgs- og kalkulationsafdelingen som tilbudskoordinator. Overordnet består mine primære opgaver i at udvælge underentreprenører til diverse typer af entrepriser, igangsætte kalkulationer af nye sager, printe tegninger for opmåling af projekter samt opsætte tilbudsberegning i Excel og sluttelig udfylde tilbudslister.

Mit job er utroligt spændende og udfordrende, idet der aldrig er to tilbudssager eller byggerier, som er ens. Der ligger et betydeligt ansvar i tilbudsarbejdet. Vi skal hele tiden være på forkant med, at vi har husket at tage højde for alt helt ned til mindste detalje, og at tilbuddet ikke er for billigt. Jeg kan specielt godt lide kontakten udadtil med alle underentreprenørerne, at være den første, som kender omfanget af en byggesag og spændingen ved, om vi har vundet en ny opgave.

Bagsiden af medaljen er, at vi under tilbudsfasen ofte arbejder med stramme deadlines, der skal overholdes, og at vi ikke altid vinder tilbudssagerne. At vinde en sag handler ikke kun om at regne opgaven. Det er ofte et spørgsmål om at tænke taktisk.

Det er super fedt, når vi har vundet en opgave, og det giver altid et kick, når ens engagement og evne til at udpege en underleverandør er medvirkende til, at vi vinder.