Vi skaber de rigtige rammer

BDF Ejendomsselskab ApS bistås af Rambøll Danmark A/S som bygherrerådgiver, og er et helejet datterselskab af ED Data A/S.

ED Data ønsker at opføre et nyt kontordomicil med tilhørende lager og Skjøde Knudsen A/S har vundet projektet i et totalentrepriseudbud pa baggrund af et skitseprojekt udarbejdet af Vision Arkitekter.

Totalentreprenørens opgave omfatter projektering og opførelse af det nye kontordomicil og lager med tilhørende udearealer i form af parkerings-, ankomst- og opholdsarealer.

ED Data er i dag bosiddende pa nabomatriklen og ønsker et domicil med større kapacitet samt bedre funktionalitet end det nuværende. Der er ønske om at op nå et attraktivt arbejdsmiljø, særligt med fokus på et godt indeklima, funktionalitet og en sund drift.

Området hvor byggeriet skal opføres er et nyt udstykket ubeboet område der tidligere har været anvendt som jordbrugsareal.

 

Fakta

Entreprisetype : Totalentreprise

Bygherre: BDF Ejendomsselskabet APS v/ED Data A/S

Lokalitet: Grenåvej 629 8541 Skødstrup

Omfang: 6.920 m2

Tidsforløb: 12 måneder.

Bygherrerådgiver: Rambøll Danmark A/S