BDF Ejendomsselskab ApS bistås af Rambøll Danmark A/S som bygherrerådgiver, og er et helejet

datterselskab af ED Data A/S.

ED Data ønsker at opføre et nyt kontordomicil med tilhørende lager og Skjøde Knudsen A/S har vundet projektet i et totalentrepriseudbud

pa baggrund af et skitseprojekt udarbejdet af Vision Arkitekter.

Totalentreprenørens opgave omfatter projektering og opførelse af det nye kontordomicil og lager

med tilhørende udearealer i form af parkerings-, ankomst- og opholdsarealer.

ED Data er i dag bosiddende pa nabomatriklen og ønsker et domicil med større kapacitet samt bedre

funktionalitet end det nuværende. Der er ønske om at op nå et attraktivt arbejdsmiljø, særligt med

fokus pa et godt indeklima, funktionalitet og en sund drift.

Området hvor byggeriet skal opføres er et nyt udstykket ubeboet område der tidligere har været anvendt

som jordbrugsareal.

 

Fakta

Entreprisetype : Totalentreprise

Bygherre: BDF Ejendomsselskabet APS v/ED Data A/S

Lokalitet: Grenåvej 629 8541 Skødstrup

Omfang: 6.920 m2

Tidsforløb: 12 måneder.

Bygherrerådgiver: Rambøll Danmark A/S