Vi skaber de rigtige rammer
Bekrivelse:
Nyt domicil i Odense

Byggeriet består af 1.150 m2 lagerhal og 426 m2 administration opført i 2 etager. Lagerhal og administration opføres i mørkegrå betonsandwichelementer med spor i facade. Bærende konstruktioner er stålspær. Facade på administration er opført i glasalupartier med solafskærmning som faste alulameller. Administrationen består af reception, showroom, mødelokaler, åbent kontorlandskab, toiletter samt arkiver/sekundære rum. 

Udenomsarealer

H. Skjøde Knudsen A/S har desuden været ansvarlig for udenomsarealer i form af 2.110 m2 kørefast belægning for ankomst, p-arealer og tilkørsel til lager.

Fakta
Enterprisetype Totalenterprise
Lokalitet Odense
Omfang 1.576 m2
Tidsforløb 9 måneder