For Direktoratet for Kriminalforsorgen går vi inden for kort tid igang med udvidelsen af Statsfængslet ved Horserød, som består af en ny belægsbygning til indretning af 30 åbne pladser samt ny ladebygning og en række anlægsarbejder.

Læs mere her

Statsfængslet Horserød

 

H. Skjøde Knudsen A/S påbegynder snart byggeriet af 31 almene familieboliger.

Boligerne fordeler sig med 7 stk. 2‐rumsboliger, 15 stk. 3-rumsboliger og 9 stk. 4-rumsboliger samt tilhørende teknik og servicearealer, udearealer, parkering, stier, terrasser, depoter med videre. 

Byggeriet er en del af KAB’s store udvidelse af boliger i Ishøjområdet. 

Byggeriet udføres i totalentreprise i samarbejde med Hou+ Partner Arkitekter A/S og Rådgivende Ingeniører Henry Jensen A/S

Læs mere her

 

Efter velgennemført byggeri af den nye flotte sydfløj og renovering af blok 1, 3, 5 og 7 forsætter arbejdet på Rosborg Gymnasium og HF med den nye nordfløj.

 

Byggesagen omfatter indvendige ombygninger og tilbygning i hovedkontoret for Ledernes Hovedorganisation på Vermlandsgade i København S.

Læs mere her

 

 

For 2012 har H. Skjøde Knudsen A/S fået højeste kreditvurdering i Soliditets kreditvurderingssystem. Noget vi naturligt er meget stolt af. Inden for vores branche er der kun 274 virksomheder, der har opnået samme høje kreditvurdering