Skjøde er bygget op omkring en projektafdeling, der suppleres af stabsfunktioner indenfor salg/kalkulation samt administration og økonomi. En afgørende faktor for os er, at ejerkredsen samtidigt er en del af ledelsen, hvilket giver en hurtig og smidig beslutningsproces. For at opnå den nødvendige sparring udefra til ledelsen har vi tilknyttet erfarne erhvervsledere i vor bestyrelse.

Direktion, salg/kalkulation samt administration

Selskabets direktion er sammenfaldende med hovedaktionær og adm. direktør Allan Nielsen. Han forestår projektsalg indenfor erhverv, dagligvare- og detailhandel. Vores aktiviteter på Sjælland styres af adm. direktør Allan Nielsen i tæt samarbejde med regionsdirektør John Bech Hansen.

Projektorganisation

Skjødes projektorganisation består af erfarne projekt- og byggeledere, der typisk har en teknisk baggrund som ingeniør eller bygningskonstruktør.

Bestyrelsen

Da ejerkredsen samtidig er en aktiv del af hverdagen i virksomheden, har vi valgt at inddrage eksterne, erfarne erhvervsledere i vor bestyrelse, så der opnås en god sparring med input udefra.