I Skjøde arbejder vi med en klar vision og stærke værdier

Vision
Skjøde vil være en velrenommeret entreprenørvirksomhed

• Vi bygger på ordentlighed
• Vi skaber de rigtige rammer

Værdier
• Ordholdenhed – vi holder, hvad vi lover
• Loyalitet
• Stabilitet
• Ærlighed
• Arbejdsomhed
• Vi er uformelle

Herudover har vi følgende holdning:
Rettidig omhu
`Intet tab bør ramme os, som kan undgås ved rettidig omhu`
Citat: Arnold Peter Møller (grundlægger A.P. Møller Mærsk) i et brev af 1. december 1946 til sin søn Mærsk MicKinney.