Der er løbet meget vand under broen, siden Hans Skjøde Knudsen i juni 1972 grundlagde en mindre tømrervirksomhed med navnet H. Skjøde Knudsen. I dag går virksomheden i daglig tale blot under navnet Skjøde, men det er lang fra den eneste ændring, der er sket gennem vores virksomheds historie. 

 

Grundlæggelse (1965-1972)

Efter sin læretid som tømrer i Vojens rejste en ung jyde ved navn Hans Skjøde Knudsen i midten af 1960’erne til Odense for at studere til bygningskonstruktør. Efter en velafsluttet uddannelse og nogle års ansættelse som rådgiver i Odense ønskede Hans at komme tilbage til håndværket og den udførende proces. Derfor etablerede han i juni 1972 sit eget tømrerfirma – under navnet H. Skjøde Knudsen A/S – i Vissenbjerg-området vest for Odense.

 

Udvidelse af aktiviteter og fag (1972-1993)

I den tidlige opstart var tømrerarbejdet grundlaget for aktiviteterne i H. Skjøde Knudsen. Men gennem hårdt arbejde, flid og initiativ blev beton- og murerarbejde hurtigt til en del af kompetencerne, hvormed virksomheden efterhånden var i stand til at varetage udførelsen af det samlede råhus. 

Den hurtige udvikling fortsatte op gennem 1980’erne, hvor medarbejderstaben efterhånden voksede til omkring 50 ansatte. Herunder en lille fast stab af funktionærer og en gruppe trofaste håndværkere, der blandt andet talte betonfolk, murer og tømrer.  

Virksomheden byggede på dette tidspunkt stalde, boliger, skoler, børnehaver og mindre erhvervsvirksomheder, hvilket blev suppleret af en portefølje af egne udlejningsboliger.

 

Generationsskifte (1993-2003)

Hans Skjøde Knudsen udtrykte allerede meget tidligt et ønske om, at virksomheden skulle bestå og drives videre, når hans eget virke på et tidspunkt uundgåeligt ville ophøre. Denne rettidige omhu kom til udtryk, da udlejningsboligerne i 1993 blev udskilt fra byggevirksomheden med henblik på et forestående generationsskifte. I 2003 trådte Allan Nielsen ind som medejer og leder i virksomheden, hvilket markerede indledningen på det nøje planlagte generationsskifte. Fire år senere overdrog Hans Skjøde Knudsen den daglige ledelse til Allan Nielsen, mens ejerkredsen blev suppleret af Jens Toft. Generationsskiftet var en realitet.

 

Fra tømrerfirma til hoved- og totalentreprenør (2003-2008)

I forlængelse af Allan Nielsens indtræden i ejerkredsen i 2003 blev en ny strategi for virksomheden fastlagt. Med et øget fokus på kompetent projektledelse skiftede virksomhedens kurs til primært at dreje sig om hoved- og totalentrepriser. I løbet af fem år opbyggede Skjøde en faglig dygtig projektorganisation, som den dag i dag har til formål at levere én samlet løsning for vores bygherrer. 

 

Finanskrise – og hvad så? (2010-2015)

Da finanskrisen rullede hen over Danmark i årene 2007/2008, blev den samlede byggebranche hårdt ramt med stor nedgang i aktiviteter som følge. I Skjøde valgte vi derfor i 2010 at smøge ærmerne op og lægge en ekspansiv vækststrategi. Med afsæt i denne strategi etablerede vi Odense Bygningsservice samme år, og i 2011 købte vi Ejvind Hansen i Ringe. Ydermere etablerede vi i 2012 et fast kontor i Albertslund – efter at vi i 20 år havde arbejdet på distancen på hele Sjælland.

 

Disse tiltag bragte ikke blot Skjøde gennem finanskrisen – de medvirkede samtidig til, at vi opnåede tæt på en femdobling af omsætning i årene 2010 til 2015.